ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sánkovačka
autor:   Lukáš Fero Jaklovský
pridané :  27.01.2018 13:28

Miništranti našej farnosti sa vždy snažia o dve veci. Pomáhať kňazovi počas svätej omše pri oltári a snažiť sa byť vždy veselými. Minulú nedeľu sa nám to podarilo na 100 %.  Doobeda sme sa stretli okolo oltára na svätej omši a poobede sme vyrazili na neďaleký kopec Šanec, kde sme nechali zábave improvizačný priebeh. Aj touto cestou vás, milí chlapci a mladí, chceme pozvať do služby pri oltári. Táto služba nepozostáva z nudného státia v prednej časti chrámu, ale z radostného prežívania spoločenstva pri rôznych akciách, na ktoré vás srdečne pozývame.

Účastníkom sme položili rovnakú otázku: „ Ako sa ti páčila sánkovačka?“

„Páčilo sa mi, že sme sa mohli na tomto mieste stretnúť, sánkovať a guľovať sa spolu s ostatnými chlapcami.“ (Michal Talarovič)

„Bolo super, užili sme si veľa zábavy a Noro sa viackrát strepal.“ (Norbert Talarovič)

„Na sánkovačke sa mi najviac páčilo, že som nemusel sedieť doma a učiť sa.“ (Štefan Werblanski)

„Dnes na sánkovačke sme si na mieste zvanom vlnky postavili skok. Noro urobil skoro salto a ja som dopadol rovno na zadok.“ (Lukáš Kolár)

„Dnes na sánkovačke bolo super. Navzájom sme sa tak zguľovali, že sme sa nevedeli poniektorí dostať domov.“ (Peter Ernst)

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk