ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Saleziánsko-farský tábor v Raji
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  22.08.2015 21:28

Letné prázdniny sú obdobím výletov, stanovačiek, chatovačiek, festivalov a rôznych iných podujatí. A k nim jednoznačne patria aj letné tábory. A ako to už u nás býva zvykom, aj tento rok sme sa pustili do prípravy tejto udalosti. My, saleziánska rodina, sme však tentokát spojili sily aj s celou farnosťou a vydali sme sa na 6 dní do krásnej prírody Slovenského raja. Podarilo sa nám nazbierať takmer 50 detí, o asistenciu sa postaralo približne 20 animátorov a duchovnú službu nám po celý čas robil don Pavol Seman.

Celý týždeň sa niesol v duchu rodiny, a preto boli aj deti porozdeľované do skupiniek – rodín na čele s mamou a otcom, a všetci sme si spoločne nažívali v dedinke „Gadžorajovce“. Ako v správnej dedine, aj k nám chodil poštár, mali sme vlastnú COOP Jednotu, dedinský rozhlas aj autobusovú zastávku a na čele stál spravodlivý starosta. Rodiny dostali hneď na začiatku za úlohu vyrobiť si vlastný erb a symbol, ktoré ich sprevádzali celým táborom. A, samozrejme, ako skutočné rodiny, ani my sme to nemali vždy ľahké. Súťažili sme o drahocenné body v rôznych disciplínach, vyzývali iné rodiny na súboje, merali si sily v dedinských otázkach a dokonca aj v dedinských prácach. Naučili sme sa narábať s lopatou, kosou aj kosákom, vidlami, fúrikom aj pílkou, vyskúšali sme si pomáhať aj v susednej dedine a, samozrejme, okúsili sme aj značnú časť Slovenského raja pri namáhavej, no o to krajšej túre cez Kláštorisko až na Tomášovský výhľad.

Každý deň sme sa budili do slnečného rána, teplota sa držala horúcej 30-ky a nie vždy bolo jednoduché súťažiť alebo len sedieť v takom teple, no s Božou pomocou sa nám podarilo všetko dotiahnuť do úspešného konca. Každodenná svätá omša nás povzbudzovala vytrvať a taktiež popri všetkých hrách a súťažiach nezabúdať na Toho, kto je najpodstatnejší v našej dedine. A nakoniec po takmer týždňovom boji konečne prišlo na vyhodnotenie a za odmenu každý dostal okrem iného aj tričko so zaujímavou potlačou našej dedinky.

A na záver naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa zaslúžili o toto dielo a ktorí sa postarali o jedinečnú atmosféru počas celého tábora, špeciálne ďakujeme nášmu profesionálnemu zdravotníkovi Cinikovi, donovi Paľovi Semanovi, nášmu starostovi Šimonovi a taktiež každému, kto sa modlil za nás aj za počasie, ktoré bolo naozaj celý týždeň požehnané.

A tak nám už len ostáva veriť, že o rok sa vidíme znova! :)

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk