ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Propagácia ochrany života od počatia aká tu ešte nebola?
autor:  
pridané :  08.10.2017 00:30

Zapojte sa do súťaže o najkreatívnejšiu aktivitu s touto témou!

Fórum života už od začiatku septembra rozbieha prípravu na jeden zo svojich kľúčových projektov – Sviečka za nenarodené deti. Cieľom tejto celoslovenskej kampane, ktorá sa koná s požehnaním slovenských biskupov, je venovať spomienku deťom, ktoré zomreli pri spontánnom a umelom potrate a upriamiť pozornosť spoločnosti na túto tému. Zvlášť na prelome októbra a novembra pozývame k modlitbe za rodiny týchto detí, aj za zmenu zmýšľania tých, ktorí podporujú alebo sa dokonca podieľajú na vykonávaní potratov.

Sviečka za nenarodené deti má tri dimenzie – duchovnú, osvetovú a praktickú v podobe verejnej zbierky schválenej Ministerstvom vnútra. V rámci nej môžete podporiť projekty zamerané na ochranu života a konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi napríklad poslaním darcovskej SMS s textom DMS Sviečka na číslo 877 alebo kúpou symbolickej sviečky s logom kampane, ktorú distribuujeme do väčšiny farností a spoločenstiev na Slovensku. Viac informácií o možnostiach podpory nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Tento rok prichádzame aj s bonusovou formou možnosti podpory, ktorá rozvíja duchovnú a osvetovú stránku projektu – pozývame vás zapojiť sa do súťaže o najkreatívnejšiu aktivitu s témou ŽIVOT JE DAR. „Aj keď to znie možno ako komplikovaná výzva, opak je pravdou. Hľadáme človeka, alebo tím ľudí, ktorí dokážu priblížiť tému ochrany života vo svojom okolí čo najkreatívnejšie, aby zaujali ľudí a vniesli do spoločnosti vo svojom prostredí kvapku záujmu o hodnotu ľudského života, aj toho nenarodeného,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Anna Siekelová. Súťaž bude prebiehať počas októbra a novembra a je určená pre farnosti, školy a rôzne spoločenstvá. Ponúkame aj zopár tipov, kam sa môže vynaliezavosť súťažiacich uberať – usporiadanie kultúrneho podujatia s témou ochrany života, zorganizovanie tematického „stretka“, výroba časopisu s danou témou, natočenie videa, zloženie pesničky, nacvičenie divadla, príprava zaujímavej mobilnej aplikácie alebo počítačovej hry... Fantázii sa medze vôbec nekladú. Dôležité je, aby ste nám výsledný produkt poslali, alebo – ak ide o „live“ záležitosť, aby ste ju zdokumentovali fotkami alebo videom z podujatia.

Na súťažné príspevky čakáme do 30. novembra 2017, príspevky bude posudzovať komisia zložená z pracovníkov a spolupracovníkov Fóra života. Na tri víťazné tímy čakajú pekné ceny – farnosť získa pamätník nenarodeným deťom s mottom „Do dlaní som si ťa vryl“ z dielne Fóra života, ktorý vznikol v spolupráci s niekoľkými umelcami; víťazné spoločenstvo získa plastiku Dieťatko ukryté v dlaniach; a škola, ktorá vyhrá, získa zaujímavú zážitkovú odmenu.

Na zaslanie súťažných výtvorov a príspevkov, prípadne na získanie bližších informácií, môžete využiť tieto kontakty:

e-mail: sviecka@forumzivota.sk

poštová adresa: Fórum života, Heydukova 14, 811 02  Bratislava (heslo Sviečka)

Tešíme sa na výsledky vašej kreativity a súťaživosti J

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk