ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Prednáška o blahoslavenom Titusovi Zemanovi SDB
autor:   Juraj Vrábel ml.
pridané :  03.12.2017 12:49

Veriaci našej farnosti si možno utorňajší večer 21. novembra 2017 predstavovali „klasicky“. Mohli ho tráviť s rodinou či v spoločnosti svojich priateľov. Dnes ale máme možnosť siahať po kvalitnej duchovnej literatúre, prípadne môžeme rozjímať nad Božím slovom či duchovne sa stíšiť v modlitbe. Nedávno sme dostali možnosť povzbudiť náš osobný duchovný rast pri prednáške so živým svedkom utrpenia, rodinným príslušníkom nového mučeníka našej Cirkvi. Najprv však dostali slovo bratia gréckokatolíci, ktorí audiovizuálne poskytli účastníkom besedy medailónik o blahoslavenom hieromučeníkovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM.

Po ňom už nasledoval synovec a birmovný syn dona Titusa Zemana Michal Titus Radošinský. Prednáška začala priblížením základných životopisných dát tohto výnimočného slovenského svätca. Postupne sa však družná atmosféra pomaly vytrácala a vo vzduchu bolo cítiť tieseň, súcit, ale aj spravodlivé rozhorčenie nad brutálnymi výsluhovými metódami československých komunistov, za ktoré by sa nehanbili ani nacistickí zabijaci, resp. bolo tam povedané aj svedectvo o tom, že čs. komunisti sa pri výsluchoch správali brutálnejšie ako Gestapo. Nedá sa ani predstaviť, čo musel pre svoju vieru v Krista prežiť bl. Titus Zeman. Pán Radošinský sa dokonca pri opisovaní utrpenia musel uistiť, či v sále nie sú deti... A nám sa niekedy nechce ani len vstať na nedeľnú svätú omšu. Tento muž prežil na bloku 19 v Leopoldove 58 teroristických „výsluchov“, ktoré vážne poškodili jeho zdravie. Jedinou jeho vinou bola viera, ku ktorej sa všetci hlásime. Navyše ani po dlhoročnom väzení nemal pokoj, lebo zločinecká ŠtB mu bola neustále v pätách, až kým sa neodobral do domu nášho nebeského Otca. O to viac je nepochopiteľné, keď počujeme z úst veriacich, že počas éry KSČ sa nám žilo lepšie, veď mlieko stálo dve koruny... Don Titus Zeman nám dal svojím životom veľkú lekciu v tom, čo to znamená byť verný Kristovi. Jeho martyrológium odkrylo zvrátenosť KSČ, ktorá sa nezastavila v mene svojich bludov pred ničím. Čo dodať? Don Titus – oroduj za nás!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk