ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Prečo rastieme
autor:   Iveta Šoltysová
pridané :  29.12.2018 21:32

Už ako dieťa som rada rozoberala hračky a veci, čo sa rozobrať dali. Len preto, aby som poznala príčinu, prečo a ako to funguje. A väčšinou sa mi to podarilo aj poskladať. Táto zvedavosť mi tak trochu zostala doteraz. S tým rozdielom, že už nerozoberám hračky. Aj keď... Asi najčastejšie „rozoberám“ samu seba. Poznáte to. Sú hriechy, z ktorých sa spovedáte opakovane. Sú vlastnosti alebo postoje, ktoré by ste chceli zmeniť, ale ono to akosi nejde. Pýtam sa samej seba, prečo, keď to myslím vážne. Asi preto, že som iba slabé stvorenie, ktoré to bez Boha jednoducho nemôže zvládnuť.

Každý večer sa snažím prichádzať na „rande“ s Bohom a v modlitbe sa Ho pýtať na veci. Pred nejakým časom som mu takto položila otázku: „Prečo mi moji blízki nerozumejú?“ A viete, čo mi odpovedal? „Aby si rástla.“ Fuu... Vyzerá to síce nelogicky, ale Boh je predsa Bohom paradoxov. Tieto slová zostali kdesi vo mne, ale plný význam som pochopila (možno) až dva dni pred Vianocami.

Ešte pred adventom som dostala knihu Najväčší Dar od autorky Ann Voskampovej. Obsahuje zamyslenia na každý deň adventu a rozbaľuje celý ľúbostný príbeh Vianoc. A veta, ktorá má dostala? „Ak rastieme, je vždy na príčine Boh.“ Veta, ktorá mi vyrazila dych, veta, ktorá ma rozplakala, veta, ktorá mi ukázala takpovediac zákulisie. Zrazu som na problém pozerala z inej strany. Už som nebola len divákom, ale Boh ma pozval do zákulisia a ukázal mi, prečo sa ten príbeh odohráva práve tak, ako som to videla v hľadisku. A pochopila som, že ak vložím svoje ruky do jeho dlaní (Iz 49, 16), môžem byť spolurežisérom.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk