ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pozvánka na prímestský tábor
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  11.07.2015 20:11

„Kráľovstvo sa pomaly rozrastá. Hradby už pevne stoja, ale ja potrebujem niečo lepšie − Teba!“ povedal kráľ. „Potrebujem práve Teba. Si dosť odvážny bojovať za mňa a ochrániť kráľovstvo? Daruješ mi svoje dary a talenty, aby si zveľaďoval to, čo Ti zverím? Verím Ti, brány kráľovstva sú pre Teba otvorené. Príď, teším sa na Teba!“

Pozvanie platí pre všetkých chlapcov, ale aj dievčatá, ktorí ukončili 1. − 4. ročník ZŠ. Prímestský tábor sa bude konať v termíne od 24. do 28. 8. 2015 vo forme denných stretnutí. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na prihláškach. Tešíme sa na Teba v kráľovstve!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk