ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pozvánka
autor:  
pridané :  25.11.2017 20:05

Modlitby otcov Sabinov pozývaju otcov a synov všetkých vekových kategórií na Duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 30.11.2017 od 18:00 hod. do 2.12.2017 do 13:00 hod. v priestoroch Domu mamy Margity na Drienici. Príďte, pripravte a otvorte svoje srdce Ježišovi, ktorý stále na Vás čaká.Využite čas milosti, ktoré duchovné cvičenia ponúkajú a pripravte sa na čas adventu čas očakavánia príchodu Božieho syna.

Tešíme sa na Vás!

Bližšie informácie poskytne p. Leško na tel. č. 0944 259 687, resp. p Ungvarský na 0905 257 751

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk