ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pozvanie na Farský deň 2017
autor:   Ladislav Cichý
pridané :  20.08.2017 18:38

Pomaly sa blíži záver leta, koniec prázdnin a tiež slávenie Farského dňa a osláv patróna nášho kostola, farnosti a mesta, sv. Jána Krstiteľa a jeho mučeníckej smrti. Preto vás chcem všetkých pozvať, aby ste si utorok 29. augusta 2017 rezervovali ako deň svojej farnosti, ktorý chceme ako spoločenstvo veriacich prežiť spoločne pri liturgickej oslave – pri sv. omšiach a pri popoludňajšom programe Farského dňa, v rámci ktorého ponúkneme zvyčajnú prehliadku kostolov, veže, krypty a zvonice a v pastoračných priestoroch fary program pre rodiny s deťmi – pre manželov pestrú ponuku programov na spestrenie, oživenie a prehĺbenie ich manželského vzťahu a pre ich deti pripravujú animátori na farskom dvore plno hier, zábavy, tancov a sladkého občerstvenia. Zároveň už teraz pozývam všetkých k modlitbám za Božie požehnanie celej našej farnosti a zvlášť tohtoročného Farského dňa.

plagat
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk