ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pôstne zamyslenia pre deti
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  11.03.2018 16:53

Šimonova pomoc na krížovej ceste

Ježiša odsúdili na smrť a ešte ho donútili, aby si na svoju popravu niesol kríž. Nepozerali na to, že si prešiel krutým bičovaním a bol úplne zoslabnutý. Až keď pod váhou kríža spadol, vojaci si uvedomili, že to možno nezvládne, a tak schmatli toho, kto bol najbližšie – Šimona z Cyrény, roľníka, ktorý sa vracal domov z poľa. Od skorého rána pracoval a teraz šiel domov, aby sa najedol a trochu si oddýchol, no namiesto toho musí pomáhať nejakému zločincovi niesť kríž. (Až neskôr pochopil, že Ježiš nebol žiadny zločinec.) Aj keď Šimon spočiatku nebol nadšený svojou novou úlohou, predsa ju prijal a Ježišovi pomohol.

Keď pomáhame, podobáme sa Šimonovi. Ešte viac sa mu podobáme, keď pomáhame aj vtedy, keď sme unavení a keď sa nám nechce. V nasledujúcom týždni sa snažme prekonať svoju lenivosť a pomôžme niekomu (napr. vynesme odpadky, poutierajme riady, poupratujme izbu, pomôžme spolužiakovi...)

 

Veronikino odvážne gesto lásky

Ježišovu cestu na Kalváriu lemovalo veľké množstvo ľudí – zvedavci, aj tí, ktorí chceli, aby Ježiš zomrel, no boli tam aj tí, ktorí s Ježišom súcitili. Veronika patrila k tým posledným – súcitila s Ježišom a v tom zmätku si všimla, že Ježišova tvár je celá krvavá a preto nič nevidí. Rýchlo sa pretlačila cez zástup a podala mu šatku, aby si utrel tvár. Ježiš veľmi ocenil jej pozornosť.

Veronika nám pripomína, že by sme nemali robiť len to, čo nám iní prikážu, ale sami by sme si mali všímať, čo dobré môžeme urobiť. Prosme si o pomoc, aby sme videli a ochotne poslúžili, aby sme boli všímaví a láskaví. Usilujme sa o časté konanie dobrých skutkov a robme ich sami od seba, bez toho, aby nám to niekto prikázal.

 

P.S.: Do brožúrky krížových ciest si tento týždeň môžete nalepiť až dva obrázky – Šimona z Cyrény a Veroniku.

 

Spracované podľa: PARDEĽ, V. „Pôstne kázne pre deti a krížové cesty“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk