ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pôstna krabička pre Afriku 2018
autor:  
pridané :  10.02.2018 21:40

Poslaním zbierky Pôstna krabička pre Afriku je pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Aj vy sa môžete zapojiť do zbierky a pomôcť svojím pôstnym darom vo forme modlitby alebo finančného príspevku.

Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené peniaze vhodíte do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande.

Vašich 50 centov za sladkosť, ktorú si v pôste nekúpite, postačí na poskytnutie stravy pre každé dieťa v našom ugandskom centre na jeden deň.

1 eurom za vašu kávu v obľúbenej kaviarni môžete zaplatiť chorému ugandskému dieťaťu prepravu domov zo zdravotného strediska a ušetriť mu 3 hodinovú cestu pešo.

Vaše 2 eurá denne počas pôstu nám pomôžu zabezpečiť krvné vyšetrenie na diagnostikovanie malárie pre dieťa z nášho centra v Ugande.

 

Akým spôsobom môžete prispieť?

 

Pošlite váš pôstny dar formou poštovej poukážky na účet Slovenskej katolíckej charity alebo priamo bankovým prevodom na účet v OTP Banke

IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051 v.s. 221

 

Prispejte online prostredníctvom našej stránky: www.charita.sk

 

Pôstnu zbierku pre Afriku môžete podporiť aj zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2,- € v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%. DMS je možné zasielať od 1.3. 2018.

 

Viac informácií na http://www.charita.sk/postnakrabicka/uvod.php

Ďakujeme!

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk