ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Posledný náčelník − Saleziánsky letný tábor - Kysak, 2017
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  20.08.2017 18:31

Aj tento rok naša saleziánska rodina pripravila už tradičný letný tábor, ktorý sa premiérovo konal v Škole v prírode v Kysaku v termíne od 23. do 28. júla. Témou tábora bol príbeh posledného náčelníka indiánskych kmeňov, ktoré bránili svoje územie proti vlne prisťahovalectva z Európy.

Hneď po príjemnej ceste vlakom v nedeľu poobede zo Sabinova nás priamo na mieste privítali indiáni z rady starších, ktorým velil veľký vodca − Červený Orol. Hneď po ubytovaní sa a objasnení pravidiel na nás čakalo nepríjemné prekvapenie − prepadli nás banditi, ktorí ukradli našu táborovú vlajku. Náčelník Červený Orol im vyhlásil vojnu vykopaním vojnovej sekery a príbeh sa mohol začať. Rozdelili sme sa do piatich indiánskych kmeňov, ktoré sa snažili belochov poraziť, no zároveň aj získať prvé miesto v táborovom hodnotení. Boli to Apači, Siouxovia, Komančovia, Navajovia a Arapahovia. Počas celého tábora nás čakalo množstvo zaujímavých aktivít, pri ktorých sme si mohli vyskúšať vlastnú šikovnosť či vedomosti o indiánoch. Súťažili sme v indiánskych súbojoch, vyskúšali sme si streľbu z luku, používanie indiánskych zbraní a preverili sme si aj naše mozgové závity v kvízoch o zvieratách a rastlinách. Nezabudli sme ani na lov bizónov, vodné hry, bojové pomaľovania tvárí či túru, počas ktorej sme plnili úlohy a snažili sa chytiť banditov, ktorí nám postupne ukradli viaceré cenné artefakty. V poslednom napínavom zápolení naše kmene dokázali belochov prekvapiť, poraziť a spoločne sme uzavreli trvalý mier. Po záverečnom vyhodnotení celkového poradia v bodovaní oslavoval kmeň Navajov, no úspešné boli aj ostatné skupinky, keďže bodové rozostupy boli mimoriadne tesné. Celkovo nám tento tábor ponúkol v šiestich dňoch zaujímavý a bohatý program. Najväčšie bohatstvo sme však dostali v podobe nových priateľstiev a viacerých inšpirujúcich myšlienok, ktoré v nás budú ostávať ešte dlho.

Chceme sa spoločne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám tento tábor pomohli zorganizovať, kňazom, animátorom, spolupracovníkom, dobrodincom a každému, kto priložil ruku k tomuto krásnemu dielu či už konkrétnou pomocou alebo modlitbou. Taktiež ďakujeme deťom, ktoré sa tábora zúčastnili, za vytvorenie peknej atmosféry. Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu a Panne Márii Pomocnici za pomoc a ochranu. Dúfame, že odkaz indiánov a ich života bude v nás všetkých žiť aj naďalej...

fotofotofoto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk