ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pešia púť do Levoče
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  27.06.2015 19:59

Pozývame všetkých farníkov na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne od 3. do 5. júla 2015. Stretneme sa ráno vo farskom kostole o 6:45 na sv. omši, pri ktorej bude vyslanie pútnikov, a potom sa presunieme pod Šanec (pri moste smerom na Ražňany, oproti kúpalisku), kde bude pristavené vozidlo na odvoz veľkých batohov. Odchod spod Šanca je o 8:00 hod. Treba si zbaliť hlavne spací vak, karimatku, prípadne stan, pršiplášť, stravu, vodu (zásoby jedla a vody sa dajú doplniť aj počas cesty); obuť si pevnú obuv, ruženec do vrecka. V prípade uloženia vecí do vozidla je potrebné vziať si menší batoh so stravou, pršiplášťom a vecami potrebnými počas dňa. Cestu späť si zabezpečuje každý pútnik samostatne − spojom, prípadne s rodinou, ktorá prišla autom a pod. Nezabudnite na úmysel púte :) Bližšie informácie: Damián Žilka − 0949 037 173, damin.zilka@gmail.com. Tešíme sa na každého nového člena.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk