ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pápež Sv. Pius X.
autor:   Peter Špireng
pridané :  26.08.2017 23:17

21.8. si v cirkevnom kalendári pripomíname pápeža Sv. Pia X. Pius z latinčiny znamená zbožný, mierny, láskavý. Na Sv. Pia X. sa toto hodnotenie veľmi hodilo. Vlastným menom Giuseppe Melchiore Sarto sa narodil r. 1835 v Riese neďaleko Trevisa. Sarto v taliančine znamená krajčír. V roku 1884 bol menovaný za biskupa, r. 1893 za kardinála a benátskeho patriarchu. Bol veľkým almužníkom chudobných. Jeho biskupským, aj pápežským heslom, bolo: „Všetko obnoviť v Kristovi!“ Stal sa apoštolom Eucharistie, povolil deťom pristupovať k eucharistickému stolu vtedy, ak vedia rozoznať eucharistický chlieb od obyčajného chleba. Podieľal sa na liturgickej reforme, obnovil Tridentský misál a Liturgiu hodín, podnietil prípravu nového Kódexu kánonického práva. Bojoval za práva Cirkvi a proti modernistom. Zomrel 20.8.1914. Bol to človek láskavého a úprimného srdca. Jeho vyhlásenie za blahoslaveného (3.6.1951) a za svätého (29.5.1954) bolo želaním všetkých, ktorí ho poznali.

Miloval jemný humor. Jeden Rakúšan sa dostal k nemu na audienciu. Vyrábal vo svojej fabrike príbory a jeden priniesol ako dar pápežovi. Preláti v predsieni obdivovali dar a stále ho otvárali a zatvárali. Pápež bol skromný a jedálenský servis nepotreboval, ale chcel ho vidieť. Preláti chceli otvoriť puzdro, ale nedalo sa, zámok sa zasekol. Jeden po druhom sa ho pokúšali otvoriť, ale bez úspechu. Pápež povedal: „Teraz to skúsim ja.“ Pokojne chytil puzdro a na jeden dotyk zámok otvoril. Triumfálne, s figliarskym úsmevom povedal: „Tak predsa len vidno, kto tu má moc nad kľúčmi.“ Istému mladíkovi z Paríža, ktorý mal vážnu chorobu nohy, niekto poradil, aby si dal ponožky Pia X. Len čo mladík získal horko-ťažko tieto ponožky, uzdravil sa. Pri audiencii mladík pápežovi ďakoval. Pius X. mu s úsmevom povedal: „Je to naozaj prekvapujúce, že ty si sa uzdravil, pričom si moje ponožky nosil len krátko. Ja ich nosím celý deň, ale stále mám opuchnuté nohy.“

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk