ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pánovi
autor:   Natally
pridané :  05.10.2019 19:28

Ak dvíham hlavu nahor,

je to k Tebe, Pane môj

Ty si moja láska, nádej, viera,

som nesmierne rada, že ťa mám

 

Spoznávam Ťa viac a viac,

objavujem Tvoju vôľu,

čo mi ukazuje lásku Tvoju...ku mne, k nám

 

Spoznávam lepšie samu seba,

čo som v sebe asi tajila

No nádej sa vo mne prebudila,

Ty si hneď zasiahol,

a ukázal si svoju tvár hneď predo mnou

 

Spoznávam aj hlbší rozhovor s tebou,

to bude tou vierou...v Teba

Cítim, ako rastie moje vnútro,

je naplnené tvojím hlasom

 

Tvoju lásku chcem rozdávať,

mojím úsmevom,

mojím pohľadom

 

Tvoju nádej, čo sa prebúdza vo mne,

každé ráno,

dňom i nocou

A vieru v Teba mať vždy so sebou,

v srdci aj v duši

Nezabúdať, že to všetko nie je len v mysli,

že si skutočný

 

VERNÝ, LÁSKAVÝ a plný NÁDEJÍ

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk