ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pane, osloboď nás od hnevu
autor:   Aneta Dvorščáková
pridané :  10.06.2017 22:35

Hnev je jedna z emócií, ktoré spôsobujú v našom živote najviac problémov. Je to prirodzený inštinkt, ktorý dal Pán človeku, aby neostal ľahostajný voči tomu, čo nie je dokonalé a potrebuje zmenu. No avšak u nás ľudí sa hnev prejavuje ako veľká vzbura. Hneváme sa sami na seba. Hlavne vtedy, keď sa nám niečo nepodarí, no treba si uvedomiť, že nie vždy všetko ide ľahko. Niekedy musíme tvrdo pracovať nad tým, čo chceme dosiahnuť či spraviť. Ale hnev nám k tomu určite nepridáva. Hneváme sa na Boha. A prečo? Pretože ak sa nám nepodarí to, čo od neho žiadame, začneme do neho „kopať“ ako do automatu, keď stratíme svoje peniaze a potom sa od neho urazene odvrátime bez toho, aby sme si počkali na to lepšie, čo má pre nás pripravené. Hnev cítime aj medzi sebou, pretože sa nevieme navzájom rešpektovať, zhodnúť na rovnakých veciach. No my ľudia sme odlišné osobnosti a nikdy sa nezhodneme na všetkom rovnako. No stále sa dá s naším hnevom popracovať. Pán Ježiš sa tiež hneval. Ale jeho hnev nebol nedostatkom sebaovládania. Bol to istý druh vyjadrovania, ktorým chcel poukázať na dôležitosť toho, čo hovorí. Uzdravenie z hnevu môžeme dosiahnuť aj tak, že sa primkneme k Ježišovi v situácii, kedy prežíval hnev. Spojte svoj hnev s jeho hnevom. Jeho vykúpenie vykupuje Váš hnev. „Pane, uzdrav nás od nášho hnevu a osloboď nás.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk