ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Oznamy a ponuky
autor:  
pridané :  13.10.2019 09:49

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených) a pre manželov v kríze. Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch v penzióne Augustineum v dňoch 29.11. – 1.12.2019. Cena za pobyt je 56,- €. Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288 845, 0948 788 068 alebo e-mailom: rodina@abuke.sk a . Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk.

 

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 15.10. o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove na tému Ruženec: aktuálna modlitba aj pre dnešného človeka. Stretnutie povedie fr. Martin Stanislav Kolivoška OP.

12.10.2019 sa koná v Košiciach 3. ročník bioetickej konferencie pre farmaceutov. Zámerom je združovať a formovať katolíckych lekárnikov. Všetko podstatné je na plagáte.

 

18. – 20.10.2019 sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutoční duchovná obnova pre bezdetné páry. Podrobnosti na plagáte.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk