ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Nádej v beznádeji
autor:   nehodný prijímateľ Božej lásky
pridané :  11.02.2017 23:03

„Mýliť sa je ľudské.“ Toto príslovie poznáme snáď všetci, keďže sa týka každého jedného z nás. Neexistuje nikto na tomto svete z nás ľudí, kto by neurobil chybu. Nebudem rozoberať príčiny našich chýb, keďže to je jasné. Sme nedokonalí. Avšak často, a poznám to z vlastnej skúsenosti, si ich vyčítame. Niekedy až príliš túžime byť neomylní ako Ježiš neuvedomujúc si, že sme „len“ ľudia. Samozrejme, je správne nasledovať Krista, ale treba si uvedomovať, že on je spolovice Boh. Boh dobre vie o našich slabostiach a vie pochopiť aj naše pády. On si je plne vedomý, že stále budeme padať. Preto nie je správne umárať sa našimi pokleskami.

To je všetko pekné, no existuje v tomto všetkom nejaký zmysel? Veď aj tak budeme stále padať. Dovolím si tvrdiť, že existuje. Po každom páde vstať. To je jediný možný liek. Boh akceptuje naše slabosti, potrebuje len naše odhodlanie a chuť začať odznova. Po každej chybe. A práve k tomu nám môže pomôcť jeden dôležitý moment. Ja ho nazývam „Božie prepočítavanie“. V okamihu nášho pádu má Boh už pripravenú novú cestu. On je tu pre nás. Chce riešiť dôsledky našich neuvážených krokov. Pripojme teda naše srdcia k Božiemu GPS.

Pane Ježišu, veľmi často súdime druhých pre ich chyby, aj keď máme dosť vlastných. Ty napriek tomu, že si bez hriechu, nás prijímaš aj s našimi neduhmi. Prosíme Ťa o silu Ducha Svätého stále nanovo žiť, aj keď sa nám už bude zdať, že je to nemožné. Nauč nás sebaobviňovanie premeniť na konštruktívne hľadanie východiska z našich trápení, do ktorých sme sa dostali sami. Daj nám svojho Ducha hlavne v ťažkých rozhodovaniach, kedy sme najviac náchylní na zlyhanie. Amen.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk