ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Nádej
autor:   Natally
pridané :  15.09.2019 14:41

Každú noc ľahám s nádejou,

že ďalší deň ma čaká,

že zase uvidím Tvoje slnko,

áno, to krásne Božie svetlo.

 

Každý výdych s nádejou,

že hneď po ňom bude nasledovať

ďalší nádych – kyslík z tvojich dielov

a každý krok so strážnym anjelom.

 

Každý pohľad dopredu,

snáď nebude potrebné sa obhliadať dozadu.

Nádej mám, a viem,

že Ty ma poženieš vždy o krok vpred.

 

Nosím ju spolu s Tebou v srdci,

no bez viery v Teba by bola márna.

Ty ma v tom utvrdzuješ,

že je naozaj potrebná tá viera.

 

Veď Ty, spasiteľ sveta,

si mi otcom druhým.

Bez Teba by som bola možno nič,

a tak mám nádej,

že som aspoň tou kvapkou v mori,

že Ty ešte veľké veci v mojom živote urobíš – lebo verím.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk