ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT – Bratislava 22.9.2019
autor:   Klaudia Genčurová
pridané :  28.09.2019 22:05

„Stúpajú a síl im stále pribúda.“ Takto by sa asi dala definovať naša cesta na Národný pochod za život. Fyzické sily možno ubúdali, no tie duchovné, tie neustále rástli. Bolo úžasné vidieť taký obrovský dav ľudí, ktorí bojujú za životy tých najmenších z nás – za tých, ktorí to nedokážu vyjadriť sami. Život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť. Preto sme sa tohto pochodu zúčastnili aj my: Števo, Mišo, Aďa, Natália, Lukáš a ja. A taktiež naše dobrovoľníčky Kika a Kika, ktoré vypomáhali na Národnom pochode za život už od piatku.

Naša púť sa začala už v skorých ranných nedeľných hodinách. Cesta bola dlhá, no s Božou pomocou sme ju zvládli. Do Bratislavy sme dorazili okolo deviatej. O desiatej hodine bola sv. omša v Incheba Expo aréne. Sv. omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. V kázni sa nám prihovoril náš košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Jeho slová boli veľmi hlboké a povzbudivé. Táto omša mala naozaj svoje čaro. Bola jedna z najkrajších, na akej som kedy bola. Vidieť toľko veriacich pokope, ktorí sú za jedno – za ŽIVOT, bolo niečo úžasné. Cítila som vo svojom vnútri neskutočnú radosť. Radosť, že som tu mohla byť. Po sv. omši sme sa presunuli na Námestie slobody. Tam bol bohatý program, po ktorom sa začalo pochodovať. Na pár hodín sa donedávna stojace ulice Bratislavy premenili na krásny a úprimný POCHOD ZA ŽIVOT! Počasie nám Pán Boh vybavil veľmi pekné, o to lepšie sa kráčalo.

...a nastal čas ísť späť. Dobití, no šťastní sme sa pomaličky, ale isto vydali na cestu domov. Aj keď nás čakala ešte dlhá cesta a náročný pondelok v našich školách a prácach, Boh nám pomohol a všetko sme s Ním zvládli. S Ním zvládneme vždy všetko! V neposlednom rade by som sa v mene všetkých nás chcela poďakovať Gymnáziu sv. Moniky a Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, vďaka ktorým sme sa mohli tejto veľkolepej udalosti – Národného pochodu za život zúčastniť.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk