ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Mužom pravdy
autor:   YøE
pridané :  21.09.2019 20:09

Počas leta som natrafil na istý britský historický seriál z osemnásteho storočia. Musím priznať, že ma veľmi zaujal, čo sa predtým, dovolím si povedať, nestalo asi nikdy. Okrem nádhernej prírody ma na tomto seriáli upútal aj dej, ktorý bol v prvej sérii brilantne navrhnutý.

Hlavnou postavou je muž, ktorý má vyššie postavenie a vďaka svojmu priezvisku aj istý vplyv. Čo sa mne veľmi páčilo na tomto chlapovi, bol jeho vzťah k ľudom – k tým chudobným a na okraji spoločnosti. Tento hlavný hrdina sa vždy, za každých okolností, snažil vyhovieť všetkým a pomôcť každému, kto pomoc potreboval. Často pri tom akoby zabúdal na to, že aj on sám má doma manželku a deti. No viac ako to som na ňom ocenil zmysel pre spravodlivosť. Nikdy sa nebál hovoriť pravdu a snažil sa o to, aby spravodlivosť bola pre všetkých rovnaká. Vedel, že môže byť za to potrestaný alebo mať z toho nepríjemnosti, no vedel, že pravda je dôležitá.

Takíto muži sú v dnešnom svete potrební. Muži pravdy. Môj detský idol Old Shatterhand takým mužom bol. Bol to muž pravdy, ktorý nikdy neklamal. Vo Svätom písme máme tiež takých mužov. Len nedávno sme v našej farnosti slávili sviatok nášho patróna Jána Krstiteľa, ktorý položil svoj život za pravdu. Skutočnú pravdu chce počuť málo ľudí, no je to práve pravda, ktorá tento svet robí lepším. Sme však pripravení byť jej šíriteľmi? Pravda totiž môže bolieť či dokonca zraniť. Pre pravdu môže byť jej hlásateľ kruto potrestaný. Dialo sa to vtedy a deje sa to aj dnes. Ak však nebudeme my kresťania šíriteľmi skutočnej Pravdy, tak kto potom? Tak čo, si pripravený?

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk