ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Muž milosrdenstva
autor:   Peter Špireng
pridané :  17.02.2018 20:43

Ošúchaný klobúk, hlboko posunutý do čela. Jednoduchý kabát a obnosený čierny oblek. Vo vreckách cukríky, aby mal, čo rozdávať deťom. A nie len cukríky. Rozdával sa sám, ako kresťan a kňaz. Veľká morálna autorita. Konal dobro tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi presne, ako to vyjadruje latinský výraz milosrdný: miseri cors mať srdce pre biednych. Svoju vieru prostredníctvom lásky k blížnemu realizoval v každodennom živote skutkami milosrdenstva. V krutých 50.-tych rokoch prešiel viacerými väznicami v Československu. 25 rokov pôsobil na fare v neďalekých Hermanovciach. Prof. ThDr. Štefan Hlaváč, človek, kňaz, pedagóg charizmatická osobnosť. 11.2. si pripomíname 35. výročie jeho úmrtia. Medzi jeho žiakov patrili kardinál Jozef Tomko, emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč či básnik Gorazd Zvonický. Krátko pred smrťou priam prinútil zubára, svojho niekdajšieho študenta, aby mu vybral všetky zlaté zuby a zlato použil pre chudobných pacientov. Ešte žijú očití svedkovia, keď sa v Hermanovciach splašili kone a pán profesor sa im odvážne postavil do cesty a zastavil ich.

Jeho krédom bolo: „Mne Pán Boh už viac dal, ako mi ľudia vzali a dá mi ešte viac, ako mi vezmú.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk