ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Modliť sa bez obáv
autor:   Jana Molčánová
pridané :  24.02.2018 18:06

Raz večer pred spaním sa ma môj 4-ročný syn spýtal: „Budeš sa mamka ešte večer modliť?“ Odpovedala som: „Áno, synček, budem.“ Opýtal sa znova: „Mamka a budeš sa modliť bez obáv?“ Zamyslela som sa, a odpovedala som mu: „ Áno, budem sa modliť bez obáv a s odovzdanosťou k Ježiškovi.“ Táto myšlienka mi stále behala hlavou. Modliť sa bez obáv, dá sa to? Vďaka za džem na našich hriankach a mlieko na našich ovsených vločkách. Za deku, ktorá nás zohreje, vtip, ktorý nás poteší. I za hrejivé slnko, ktoré nám pripomína Božiu lásku. Za tisíce planét, ktoré sa dnes nezrazia. Za manželov, ktorí nepodvádzajú svoje manželky. Za manželky, ktoré sa od svojich mužov neodvrátia. A za deti, ktoré napriek nevýslovnému nutkaniu nevážiť si svojich rodičov urobia pravý opak. Vďaka Ti, Pane, za oči, ktoré čítajú tento článok. Ruky, ktoré ho držia. Srdce, ktoré pumpuje našu krv. Lakte, vďaka ktorým sa obývajú naše paže. Trup, v ktorom sú uložené životne dôležité orgány. Nohy, ktoré nás vedú po ceste k spáse. Niekedy máme tendenciu stále Boha o niečo prosiť. Skúsme mu aj poďakovať za každodenné maličkosti. Chcem nás všetkých povzbudiť, bez obáv dôverujme, prosme a ďakujme Pánu Bohu.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk