ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Miništrantské raňajky na fare
autor:   Norbert Talarovič
pridané :  28.09.2019 22:07

V sobotu 21.9. sme boli my, miništranti, pozvaní na raňajky, ktoré nám pripravili naši páni kapláni. Všetko sa začalo sv. omšou, po ktorej sme sa presunuli na faru. Tam prišli aj ospalci, ktorí sv. omšu nestihli. Na stoloch sme si našli párky s chlebom, kečupom, horčicou a na pitie sme mali výborný ovocný čaj. Keď sme sa najedli, išli sme sa na chvíľu prevetrať na čerstvý ranný vzduch do farskej záhrady. Po krátkom šantení sme boli zavolaní späť a na rad prišlo odovzdávanie cien pre celkových víťazov v miništrantskom bodovaní za minulý školský rok. Chlapci, ktorí získali 3. miesto, sa môžu pochváliť cyklistickými fľašami. Za 2. miesto získali chlapci ruksak a absolútni víťazi získali špeciálnu odmenu: florbalovú hokejku, futbalovú loptu a luk so šípmi. Za príjemné sobotňajšie dopoludnie v mene všetkých zúčastnených chlapcov miništrantov ďakujem a teším sa na ďalšie víkendové raňajky niekedy v budúcnosti.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk