ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Lukáš Imrich – nový kaplán v našej farnosti
autor:  
pridané :  30.07.2017 18:03

Môžete sa nám predstaviť?

Volám sa Lukáš Imrich, mám 27 rokov a pochádzam z Prešova – z farnosti Kráľovnej Pokoja (Sídlisko III). Mám dve staršie sestry, ktoré už majú vlastné rodiny a o dva roky mladšieho brata.

 

Aká bola vaša cesta povolania? Kedy ste sa rozhodli vykročiť za Pánom?

Cesta k môjmu povolaniu bola dosť kľukatá a pomerne zdĺhavá. Prvýkrát som o kňazstve začal uvažovať, keď som mal pätnásť rokov. Impulzom sa pre mňa stala smrť sv. Jána Pavla II. Vtedy v mojom vnútri prvýkrát zaznela otázka, či by som aj ja chcel byť kňazom. No ako rýchlo táto otázka prišla, tak rýchlo som ju odohnal preč. Aj štúdium na gymnáziu a s tým spojené rozhodovanie o mojej budúcnosti malo v sebe tú istú dynamiku – raz som uvažoval nad kňazstvom a vzápätí som tú myšlienku hneď odháňal preč. Nevedel (alebo nechcel) som si seba samého predstaviť ako kňaza. Tejto myšlienke som sa bránil a aj z tohto dôvodu som po strednej škole išiel študovať fyziku, v domnení, že Boh mi už konečne „dá pokoj“ 😊. Pokoj som však nenašiel, práve naopak, vo svojom vnútri som vnímal, že Boh ma chce mať niekde inde. Tak som povedal: „Dobre Bože, keď chceš mať zo mňa kňaza, nech sa páči,“ a poslal som prihlášku do seminára. Vždy, keď sa zamyslím nad príbehom môjho povolania, prídu mi na um slová proroka Jeremiáša: „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“ (Jer 20, 7)

V mojom rozhodovaní mi určite pomohla aj moja rodina, ktorá ma plne podporovala (zvlášť babka, ktorá veľmi túžila a veľa sa modlila za to, aby sa niekto z jej vnukov stal kňazom) a takisto aj kňazi, s ktorými som prichádzal do kontaktu a ktorí mi pomáhali rozlišovať moje povolanie.

 

Máte vzor medzi svätými, svojho patróna?

Ako som spomenul, mojím veľkým vzorom a obľúbeným svätcom je Ján Pavol II., no takisto aj môj krstný patrón sv. Lukáš, ktorý vo svojom evanjeliu zachytil krásne podobenstvá a udalosti (napr. podobenstvo o márnotratnom synovi či milosrdnom samaritánovi), ktoré ostatní evanjelisti neuvádzajú.

 

Aké sú vaše záľuby?

Vo voľnom čase rád bicyklujem, hrám hokej, vyjdem si na túru do lesa alebo do hôr. Tiež si rád pozriem dobrý film.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk