ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
LÁSKA
autor:   Natally
pridané :  09.06.2019 12:52

Každý z nás má v srdci lásku

Či je to k matke, či k otcovi

Či k sestre, či k bratovi

No náš Nebeský otec čaká,

kým Mu každý z nás srdce otvorí

 

Vďaka jeho láske k nám sme tu,

aby sme hlásali Jeho meno

a tešili sa k Nemu

k večnému... nebu

 

Neodchádza, dáva nám čas

šancu zároveň,

aby sme si našli k Nemu cestu,

tak to využime, kým sme tu

opadne nám zo srdca kameň... verte tomu!

 

On vždy stojí pri nás

On nám ponúka rozhodnutia

On je ten, čo nám dáva nové cesty do života

No napriek tomu nám dal slobodnú vôľu

Prečo?... aby sme objavili Jeho lásku aj tu dolu

Tak Mu ju obetuj!

 

Čas plynie niekedy rýchlejšie ako by mal

Hlavne keď som s Ním... v tichu a v modlitbách

No ten čas stačí na to,

Aby som pochopila, že On darca života

Mi ponúkal Jeho lásku rovno predo mňa

 

Verte mi, stačí viac otvoriť dvierka vo svojom srdci,

no s vierou...

Počujete?... už prichádza aj s Jeho matkou

Máriou.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk