ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Koledovanie s Dobrou Novinou 2018
autor:  
pridané :  29.12.2018 21:25

Mária Kolárčiková, Sabinov

Aj keď poďakovania zvyknú byť na záver, tentokrát by som nimi chcela začať. Ďakujem za pomoc, ochotu, čas, chuť... Som vďačná za každé jedno dieťa, animátora, rodinu. Som rada, že ďalší ročník Dobrej Noviny nezostal bez povšimnutia a že sa stále nájdu ochotní ľudia, ktorí tento projekt podporujú. Veľké ďakujem! Budeme sledovať, ako rastie to „zasiate zrnko našej pomoci“. O pár rokov možno budeme deťom hovoriť, že vďaka Dobrej Novine 2018 boli podporené komunity, ktoré už sami prinášajú úrodu a finančne podporujú chudobných okolo.

Sabinov: 44 koledujúcich detí, 15 sprevádzajúcich osôb, 56 navštívených rodín; vykoledovaná suma: 1340,80 €.

foto

 

Iveta Šoltysová, Jakubovany

Ďakujem animátorom, že aj napriek povinnostiam v škole či práci vedia obetovať svoj čas v prvom rade našim deťom. V tom druhom, aj tým v Afrike. Ďakujem rodičom, ktorí stoja za svojimi deťmi a podporujú ich aj v tejto bohumilej činnosti. Ďakujem rodinám, ktoré nás s láskou prijali. Ďakujem kňazom za spoluprácu. Ďakujem Bohu za ďalšiu možnosť byť a učiť sa od detí ich veľkorysosti a nezištnosti.

Témou tohto ročníka je: „Padlo do úrodnej pôdy.“ Pomyselné zrnko podpory zo strany Dobrej Noviny nachádza úrodnú pôdu v srdciach a životoch našich partnerov a komunít najmä v Ugande, ktorú zvyknú nazývať perlou Afriky.

Jakubovany: 27 koledujúcich detí, 13 sprevádzajúcich osôb, 64 navštívených rodín; vykoledovaná suma: 940,77 €.

foto foto

 

Lucia Brillová, Orkucany

Zvestovanie dobrej noviny sa u nás v Orkucanoch stalo peknou tradíciou. Aj tento rok boli v popoludňajších hodinách tohto sviatočného dňa ulice plné detí, ktoré za sprievodu 4 animátorov šírili do rodín spev, radosť z narodenia Ježiša Krista, vinše či milé priania. To všetko za účelom podporiť projekty pre deti v Ugande. Dokopy sa 15-tim koledníkom podarilo zavítať do 29 rodín a vyzbierať 690,- €. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým deťom, animátorom, p. diakonovi za požehnanie a v neposlednom rade rodinám, ktoré nás vrelo privítali a podporili. Veríme, že sa vidíme zase o rok.

Pán Boh zaplať!

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk