ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kolednícky ples
autor:   Lucia Puškášová
pridané :  20.01.2019 12:04

V sobotu 5. januára sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove uskutočnil kolednícky ples ako odmena pre rodiny a ich deti, ktoré koledovali. Hoci ja som sa ho zúčastnila prvýkrát, pre viacerých je súčasťou koledovania. Celé podujatie moderovala šikovná Mária Mervová, ktorá nás previedla pestrým programom. Ples bol otvorený animátorským tancom na pesničku AllezOlaOle od Jessyho Matadora. Deti aj rodičia sa zabávali ako pri eRko tancoch, tak aj na modernú a ľudovú hudbu. Dokonca sme na záver skvele stráveného času boli svedkami tanečného súboja medzi dievčatami a chlapcami. Nechýbala ani tombola a súťaže, v ktorej rezonovala téma tohtoročného plesu a zároveň ročnej témy, ktorú žijeme v eRku: „Z malého zrnka strom“. Pre oteckov bolo výzvou triediť rôzne semienka, mamky vozili na fúriku drevo. A čo je najlepšie na stromoch? No predsa ovocie. Úlohou detí bolo odšťaviť pomaranč.

Hosť Katka „Pipi“ Gregová nám rozprávala o konkrétnych projektoch dobrej noviny a o ľuďoch žijúcich v Ugande. Tohtoročnou témou koledovania „Padlo do úrodnej pôdy“ nás sprevádzali Solomon, Florence a Musisi z centra Providence Home (Dom prozreteľnosti) v mestečku Nkokonjeru. Spolu s deťmi sme sa o ňom rozprávali na pravidelných stretnutiach. V súčasnosti ho za prechodný domov považuje štyridsaťosem detí s rôznym druhom postihnutia. V dome Prozreteľnosti sa sami snažia získať i vytvárať vlastné zdroje. V projekte majú malú farmu, pekáreň, ktorá pečivom a chlebom zásobuje nie iba ich kuchyňu, ale aj široké okolie.

Chceme poďakovať všetkým sponzorom, animátorom za prípravu detských skupiniek a plesu, a hlavne všetkým koledníkom, bez ktorých si nevieme predstaviť žiadny z projektov Dobrej noviny.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk