ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kolednícky ples
autor:   Iveta Šoltysov
pridané :  03.02.2018 23:38

„Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.“ (Kaz 3, 4)

V sobotu 27. januára o 15:00 v kultúrnom dome v Jakubovanoch sa koledníci spolu s rodičmi rozhodli vyplniť svoj čas tancom a zábavou. Ples sme otvorili, ako ináč – po eRkársky – tancom Žiarovky. Po ňom naša súca moderátorka Marien privítala všetkých účastníkov aj vzácnych hostí. V úvode sa Lucka, Majka a Iveta, ktoré boli zodpovedné osoby za koledovanie, poďakovali za vynaložené úsilie či už pri koledovaní, ale aj pri príprave samotného plesu. Následne sa ujal slova náš vzácny hosť, františkán páter Masseo, ktorý niekoľko rokov pôsobil v Afrike v projektoch podporovaných Dobrou novinou. Slovom aj prezentáciou nám priblížil neľahký život tamojších obyvateľov. Poďakoval všetkým koledníkom aj rodičom za vynaloženú námahu a záchranu životov vďaka vybudovaným studniam v suchých oblastiach Sudánu. Apeloval na deti, aby si vážili, že majú rodičov, strechu nad hlavou, jedlo niekoľkokrát denne a že žijú v mieri. Manželom kládol na srdce spoločnú modlitbu. Rodičom zasa, aby si zo svojich detí nerobili bohov. Aj keď jeho slová boli zväčša smutné a tvrdé (ako to miestami aj sám spomenul), myslím, že zaujali deti aj dospelých. Po ďalšom kole eRkotancov nám ďalší vzácny hosť, Lucka Molnárová, naša koordinátorka územia východ, porozprávala, čo-to o eRku a stretkách. A potom sme takmer všetci už len tancovali a tancovali... Chcem poďakovať ochotným žienkam, ktoré nám pripravovali chlebíčky. Ďalším, ktoré sa zvŕtali v kuchyni pri čaji, káve, hranolkách. Ďakujem animátorom, ktorí ochotne a naozaj, že „makali“. Ďakujem nášmu starostovi za poskytnutie priestorov. A ďakujem aj Vám, Majka a Lucka, za spoluprácu. A nakoniec, a najviac: ďakujem Tebe, Pane, za to, že sme mohli robiť to, čo Ty požehnávaš.

fotofotofoto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk