ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kilo pre chudobných
autor:   Farská charita Božieho milosrdenstva
pridané :  11.03.2018 18:16

„K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou.” (Sv. Augustín)

Pred veľkonočnými sviatkami farská charita organizuje zbierku potravín pod názvom „Kilo pre chudobných“ v 4 predajniach potravín v Sabinove – COOP Jednota, Milk - Agro Pod zeleným stromom na Murgašovej ulici, Milk - Agro Cash and Carry a OD Kaufland.

V sobotu dňa 17. 3. 2018 Vás pozývame popri svojom nákupe venovať dobrovoľníkom do košíka trvanlivé potraviny (konzervy – mäsové, ryby, nátierky, polievky, nakladanú zeleninu, trvanlivé mlieko, maslá, olej, múku, krupicu, cestoviny, ovsené vločky, ryžu, strukoviny hrach, fazuľu, šošovicu, paradajkové pretlaky, horčicu, kečup, pudingy, kakao, čokoládu, čaj, kávu, trvanlivé pečivo) podľa vlastného uváženia.

Tieto potraviny budú rozdelené a doručené rodinám v hmotnej núdzi, ktorým Vaša pomoc pomôže príjemne prežiť veľkonočné sviatky.

Veľmi by sme uvítali pomoc dobrovoľníkov v tento deň. Kto rád priloží ruku k dielu pre núdznych, môžete zavolať na č. t. 0915 544761 pre podrobnejšie informácie.

Vopred všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk