ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Keby eRka nebolo
autor:   Iveta Šoltysová
pridané :  10.02.2018 21:33

Keby eRka nebolo..... Sedemnásť rokov pre mňa táto možnosť neprichádza do úvahy. Myslím, že tieto štyri písmenká už mám vpísané niekde v DNA. Ktosi múdry raz povedal, že: „Ak chceš niekoho formovať, sprav ho zodpovedného za formáciu iných.“ Každým dňom sa presviedčam o tejto pravde. Pomaly a postupne sa menili moje priority. Nie žeby som predtým žila nejakým divokým životom, ale výber môjho povolania a voľný čas nemal nič spoločné s deťmi. Nechcela som byť učiteľkou – som učiteľkou. Nechcela som robiť s deťmi a mladými – takmer všetok môj voľný čas venujem deťom a mladým. Nikdy predtým by som nikoho neoslovila, že potrebujeme čokoľvek pre deti. Zo šedej myšky (ako ma nazvala moja triedna na ZŠ) sa zo mňa stal niekto, kto je „na očiach“. Myslím, že bez eRka by som „nemusela“ toľko komunikovať s kňazmi. Vianoce bez koledovania s Dobrou novinou? Asi by im niečo chýbalo. Bohatstvo eRka je v metodických materiáloch, z ktorých môžem čerpať aj pri svojej práci, ale najmä vo vzťahoch, ktoré si navzájom vytvárame a stále viac upevňujeme. Byť mladou s mladými je fajn. Na jednej strane sa im snažím odovzdávať, no na druhej strane veľmi veľa od nich prijímam. Keď idem na spoločné kurzy a stretnutia, vtedy „prepínam zo stretávacích na diaľkové“. A domov prichádzam plná energie a entuziazmu.   Cez organizovanie a vyúčtovávanie akcií som sa naučila manažovať čas nielen sebe , inak rozmýšľať pri nákupoch.... Naša ekonómka raz povedala, že: „Nedostatok financií podporuje tvorivosť.“ Takže rozvíjam aj túto stránku. A keby nebolo táborov, asi by som nevedela, koľko toho vojde do môjho malého auta. Ak by eRka nebolo, asi by som nevedela rozprávať o Bohu tak otvorene a nežasla nad tým, že ľudia chcú počúvať. Takto sme si bližší navzájom a spoločne Bohu. Zároveň by som nemala možnosť presvedčiť sa, že Boh vie zázračne rozmnožiť môj čas. Keby eRka nebolo, určite by som nejakým spôsobom trávila voľný čas. Otázka znie, či zmysluplne. Kedysi mi Boh dal slovo z 3 Jn 1, 5 „Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích.“ Verím, že keď raz predstúpim pred Božiu tvár, nebude so mnou účtovať, ako so zlým a lenivým sluhom.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk