ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Jóbova zvesť
autor:   Peter Špireng
pridané :  18.07.2020 23:54

Začiatkom marca zastihla Slovensko „Jóbova zvesť.“ Objavila sa pandémia koronavírusu. Príbeh Jóba pochádza zo Starého zákona, z knihy Jób. Je to zlá správa, neočakávaná alebo nepríjemná udalosť.

Jób bol bohabojný a bohatý človek, ktorý bol verný Bohu. Diablovi sa to nepáčilo, preto ho začal pokúšať a posielal mu poslov so zlými správami. Prvý posol mu oznámil, že zlodeji ukradli jeho stádo volov. Druhý posol, že mu ukradli stádo tiav. Tretí posol oznámil, že jeho majetok zničil oheň. Posol č. 4 priniesol správu, že jeho 10 detí zahynulo, keď boli u najstaršieho a zrútil sa na nich dom. Stal sa z neho žobrák, ale nerúhal sa. Diabol pokračoval. Zoslal naňho malomocenstvo a ohovárania od ženy a priateľov, že nevinného by Boh takto nenechal trpieť. Jób to prijímal pokorne a diabol priznal prehru. Potom sa Jób uzdravil a získal majetok. Narodilo sa mu 7 synov a 3 dcéry. Jóbova vytrvalosť vo viere je príkladom pre všetkých ľudí.

Slovensko (dúfajme) vyjde z krízy ako jedna z najlepších krajín na svete. Pevne veríme, že to je aj pričinením Panny Márie, ktorá je Patrónkou Slovenska a ku ktorej sa obracali státisíce veriacich s prosbou o pomoc. Poznáme príklad z histórie, keď 19.7.1710 zasiahol mesto Trnava mor. Veriaci sa zúčastňovali omší pri oltári zázračnej Panny Márie. 21.11., na sviatok Obetovania Panny Márie, vyšla z chrámu procesia. Niesli obraz Panny Márie a tým dňom prestal mor.

Veríme, že v súvislosti s pandémiou sa všetko dobre skončí. Aj ľudia sa však musia lepšie správať k našej planéte. Zem, tak ako ju stvoril Boh, je prameňom života, nie zdrojom.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk