ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Jarné prázdniny v saleziánskom stredisku
autor:   Veronika Repaská, 6. roč.
pridané :  02.04.2017 07:28

Počas jarných prázdnin pripravili animátori zo Saleziánskeho strediska Panny Márie Pomocnice v Sabinove pre všetkých mladých bohatý program. V pondelok sa konal ,,Filmový maratón“, na ktorom sa premietali rozprávky a filmy, ako napríklad Kocúr v čižmách či Hotel Transylvánia 2. V utorok sme po dlhej ceste vlakom a električkou navštívili Hrebienok vo Vysokých Tatrách a taktiež Tatranský ľadový dóm. Je naozaj obdivuhodné, ako človek dokáže spracovať kusy ľadu na takéto krásne dielo. Stredu sme strávili v telocvični Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa, kde sme hrali rôzne športy, od basketbalu až po futbal. Vo štvrtok sme sa vybrali na výlet do Bardejova. Navštívili sme miestne saleziánske stredisko s kostolom Svätej Rodiny a Baziliku svätého Egídia. Po 180-tich schodoch sme sa s veľkým očakávaním dostali aj na vežu tohto veľdiela. Naskytol sa nám nezvyčajný pohľad na krásne mesto, preto na tento výlet len tak skoro nezabudneme. Zlatým klincom programu bolo celodenné Oratko, ktoré sa konalo v piatok od 10:00 do 20:00. Zahrali sme si mnoho zaujímavých hier vonku aj vnútri. Prežili sme krásne prázdniny v náboženskom duchu. Aj keď je pôstne obdobie a my sme veľa šantili, myslím, že sme sa riadili jedným z pravidiel svätého Dominika Savia: ,,Buďme stále veselí.“ A to sme aj boli..... Preto sa chcem veľmi pekne poďakovať našim animátorom, ktorí pre nás celý tento program s láskou a trpezlivosťou pripravovali a že pri nás „nestratili nervy“. Veľká vďaka taktiež patrí don Pavlovi Semanovi, ktorý nás sprevádzal počas túry na Hrebienok a don Vincovi Macejkovi, ktorý nám porozprával mnoho zaujímavostí o meste Bardejov. Týmto chcem taktiež pozvať aj ostatných mladých, ktorí toto spoločenstvo nenavštevujú, aby prišli, lebo spoznajú nových kamarátov a Pána Ježiša viac, ako doteraz. Ešte raz ĎAKUJEME!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk