ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Hlas Boha v mojom svedomí
autor:   Špireng Peter
pridané :  06.05.2017 22:46

Ako Božie stvorenia sme obdarení svedomím, vnútorným hlasom, ktorý nám pomáha poznávať dobré cesty, po ktorých máme kráčať, ale aj tie, ktoré nás odvádzajú od Boha. Svedomie je tým hlasom, ktorým k nám hovorí Boh, akí sme a kto sme. Svedomie nás informuje, že robíme niečo zlé alebo zanedbávame niečo dobré. Najprv sa musíme naučiť, čo je dobré a čo zlé a to je práca pre náš rozum. Ak sa budeme dobre učiť, svedomie nás dobre povedie. Ak budeme učenie zanedbávať, svedomie nebude veľmi dôveryhodné.

Ak sa napríklad naučíme, že kradnúť nie je hriech, ak tomu budeme skutočne veriť, svedomie nás nebude hrýzť, ani keď vykradneme banku. Hoci máme povinnosť svoje svedomie počúvať, súčasne máme povinnosť zabezpečiť, aby bolo naše svedomie správne formované. A to dosiahneme počúvaním morálneho učenia Cirkvi, modlitbou a pozorným čítaním Písma. Ak to zanedbáme, budeme mať pokrivené svedomie, ktoré nás nebude vôbec schopné viesť, alebo úzkostlivé, ktoré vidí hriech aj tam, kde nijaký nie je. V prvej situácii nevidíme nijaký hriech okrem tých najťažších, v druhej zasa vidíme hriech aj v nevinných veciach. Kto má problém, že cíti príliš veľa viny, alebo na druhej strane, necíti žiadnu vinu, mal by navštíviť kňaza – spovedníka. Tieto príznaky sú prejavom zlej duchovnej formácie a dajú sa napraviť.

Nie som len niekto neznámy v dave. Tak ako dobrý pastier pozná svoje ovečky po mene, sám Boh ma pozná a volá mojím konkrétnym menom. Som pre neho dôležitý.

Pane, nauč ma počúvať Tvoj hlas vo svedomí.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk