ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farský eRko tábor 2020
autor:   Michal Verbovský
pridané :  01.08.2020 21:26

Témou tohtoročného tábora bolo evanjelium ako radostná zvesť pre nás, kresťanov. Bol plný zaujímavých aktivít, tancov a atrakcií. Všetci účastníci si tábor užili naplno. Tu je niekoľko reakcií od detí na otázku: Čo sa ti páčilo na tábore?

Boli tu super súťaže. Tiež sa mi páčila túra a prechádzky do prírody. (Vladka)

Všetko tu bolo super, no najviac sa mi páčili outdorové aktivity v prírode, pri ktorých sme sa zašpinili (blativé súťaže) a vodné hry. (Emília)

Podľa mňa boli najlepšie vodné hry a blativé súťaže, lebo mamka mala potom veľkú radosť . (Sofia)

Vodné hry, ale aj túra bola veľmi dobrá. (Adrián)

Mne sa páčili vodné hry, rambodráha a stanovište, na ktorom sme liezli po lanách. (Filip)

Podľa mňa boli najlepšie vodné hry, tvorivé dielne, napríklad: maľovanie na fóliu, servítková technika a pletenie do vrkočov. (Barbora)

Vodné hry a z nich hra sever proti juhu a prelievanie vody, rambodráha a futbal. (Matej)

Celý tábor sa mi páčil, škoda, že už skončí. Boli tu dobrí ľudia, veľa sme sa zabavili. Z aktivít boli najlepšie vodné hry, boli sme všetci mokrí a nemuseli sme sa sprchovať . (Daniela)

Najlepšia bola rambodráha, a tiež tu bolo dobré jedlo. Tiež sme mali veľmi dobrých animátorov. (Natália)

Páčili sa mi vodné hry a súboje s animátormi. (Laura)

Najlepšie boli vodné hry, z toho vodný volejbal. Počas vodných hier sa mi však nepáčilo, že nás olieval pán kaplán Martin. Počas celého tábora tu bola dobrá atmosféra, cítila som sa dobre, a tiež som mala dobrú animátorku. Dobré bolo aj jedlo. (Alexandra)

Užila som si vodné hry. Mala som aj dobrú animátorku. (Sofia)

Z animátorov tábor zhodnotila Klaudia: Tohtoročný tábor bol pre mňa prvý, na ktorom som mala tú česť byť animátorkou. Ďakujem za túto možnosť. Ďakujem aj deťom, spoluanimátorom a Bohu za krásne strávený čas plný smiechu, zábavy, hier, slnka a Božej prítomnosti. Z tábora si odnášam nezabudnuteľné zážitky, radostnú zvesť a energiu na ten ďalší .

Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli na tábor ľubovoľným spôsobom. Nech vám to Pán Boh odplatí!

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk