ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farská príprava na prijatie sviatostí
autor:  
pridané :  18.07.2020 23:57

Príprava detí na 1. sv. prijímanie

Rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje deti od budúceho septembra do prípravy na 1. sv. prijímanie, prosíme, aby vyplnené prihlášky priniesli do farskej kancelárie v úradných hodinách. Prihlášky si môžete stiahnuť TU.

Príprava na birmovku

Mladí, ktorí už majú 16 rokov alebo ich dovŕšia v najbližších 2 – 3 mesiacoch, sa môžu prihlásiť na prípravu na birmovku. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii alebo stiahnuť TU a je potrebné ich doniesť vyplnené na faru. Rovnako sa môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí túto sviatosť ešte neprijali.

Príprava na manželstvo

Snúbencov, ktorí sa chcú v budúcom roku sobášiť, prosíme, aby prišli čo najskôr nahlásiť sobáš do kancelárie na fare v úradných hodinách. Potrebujeme vás zaradiť do prípravy na manželstvo, na čo potrebujeme dostatočný časový priestor pred sobášom. Rovnako sa môžu prihlásiť aj mladí, ktorí už vážne chodia spolu, hoci ešte nemajú termín sobáša, a absolvovať prípravu na manželstvo.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk