ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farská charita Božieho milosrdenstva – vyúčtovanie za rok 2017
autor:   Farská charita Božieho milosrdenstva
pridané :  13.01.2018 22:13

Príjem spolu 3245,97 Eur

Výťažok z koncertu – 468,26 Eur

Zbierka v kostole – 1777,77 Eur

Príjem z 2 % z daní – 273,44 Eur

Dary – 706,50 Eur

Sabinov pre Sabinov – 20,00 Eur

 

Výdavky spolu 3142,56 Eur

administratívne poplatky 129,24 Eur

pomoc rodinám v núdzi a ŤZP 2438,41 Eur

doplatok na letný tábor pre deti – 120 Eur

finančná pomoc pre deti v hmotnej núdzi Cirkevná ZŠ Sabinov – 300 Eur

nákup potravín (zásoby) – 154,91 Eur

 

Stravné lístky

Príjem – 414 kusov v hodnote 1809,12 Eur

Zostatok – 83 kusov v hodnote 321,60 Eur

Stravné lístky boli vydané rodinám v núdzi.

 

Podrobná evidencia príjmov a výdavkov, finančných prostriedkov a stravných lístkov je zaevidovaná v účtovníctve.

V roku 2017 sme pomohli 57 rodinám a ľuďom v núdzi. Niektorým rodinám sme pomohli raz – dvakrát do roka, ale niektorým rodinám 12x; 14x; aj 19x počas roka. Spolu sme pomoc poskytli 176-krát.

Ešte raz ďakujeme štedrým darcom.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk