ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Exkurzia do Budapešti
autor:  
pridané :  04.11.2017 23:45

Sabinovské oltáre a Adventné trhy

Pozývame Vás na exkurziu do Budapešti v sobotu 2. decembra 2017.

Predbežný program:

4:20 hod. – zraz skupiny na železničnej stanici Sabinov

4:34 hod. – odchod vlaku zo stanice Sabinov do Budapešti (priamy vlak)

9:30 hod. – príchod do Budapešti a presun verejnou dopravou do Národného múzea

10:00 hod. – návšteva Národného múzea s osobitnou prehliadkou originálnych sabinovských oltárov

11:30 hod. – svätá omša v Matejovom kostole na hradnom vŕšku, výhľad z Rybárskej bašty

12:30 hod. – presun do centra mesta – parlament, pamätník holokaustu (bl. Sáry Salkaháziovej), bazilika sv. Štefana Uhorského atď.

15:00 hod. – voľný program s možnosťou navštíviť adventné trhy či už na námestí pred bazilikou alebo na Vőrősmarty tér, respektíve mestské trhovisko na Fővám tér, obchodná ulička Váci utca atď.

18:30 hod. – odchod vlaku z Budapešti

23:27 hod. – príchod vlaku do Sabinova

Predpokladaná cena je 35,- € – v cene je doprava vlakom i verejnou dopravou v Budapešti, vstup do Národného múzea. Cena je jednotná aj pre dôchodcov alebo študentov, keďže do zahraničia neplatí tzv. cestovanie zadarmo. Cestovné poistenie si možno zabezpečiť individuálne.

Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii do nedele 19. 11. 2017 a zároveň nech zložia zálohu 20,- €.

Exkurzia sa uskutoční bez ohľadu na počet nahlásených osôb, keďže sa cestuje vlakom.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk