ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Don Bosco Show
autor:   Saleziánska rodina
pridané :  13.02.2016 22:15

Pre niekoho bola posledná januárová nedeľa ako každá iná. Ráno na omšu do kostola, domov na nedeľný obed a poďho oddychovať alebo na návštevu. No pre saleziánsku rodinu to bola významná nedeľa. Oslavovali sme sviatok narodenia pre nebo nášho zakladateľa svätého Jána Bosca. Stretli sme sa na spoločnej svätej omši o 10:30 vo farskom kostole. Po svätej omši sme sa všetci išli domov naobedovať, no potom sme neišli oddychovať alebo navštíviť príbuzných a známych, ale opäť sme sa stretli − tentoraz v MsKS pri už tradičnej don Bosco Show. Celá show sa niesla v znamení veselosti a radosti, a preto sa všetky stretká snažili divákov zabaviť svojimi scénkami, ktoré si nacvičovali už niekoľko týždňov vopred. No a na záver sme sa po požehnaní od dona Pavla presunuli vedľa, kde už bolo pre nás pripravené agapé. Tam sme sa mohli podeliť so svojimi postrehmi z celej show a taktiež sa nezáväzne porozprávať. No a na záver sme si spravili spoločnú fotku, začali sme všetko upratovať a baliť a pomaly sme sa pobrali domov. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili či už do prípravy, alebo realizácie programu a taktiež do prípravy agapé. Bohu vďaka.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk