ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské sv. omše v novom šk. roku
autor:  
pridané :  02.09.2017 20:12

Milé deti, milí žiaci a študenti, už v pondelok 4. 9. 2017 opäť zasadnete do školských lavíc. Čakajú na Vás nové zážitky, nové vedomosti, nové skúšky, nové priateľstvá a kto vie, čo všetko ešte! Nový školský rok chceme začať spolu s Vami, a to slávením svätých omší, pri ktorých budeme spoločne prosiť Ducha Svätého, aby Vás sprevádzal pri všetkom, čo v nasledujúcom školskom roku prežijete. Tieto sväté omše budú slávené v nasledujúcich časoch:

Pondelok 4.9. o 8:00 Sabinov pre deti z CZŠ sv. Jána Krstiteľa a Súkromnej základnej školy

Streda 6.9. o 18:30 Sabinov

Štvrtok 7.9. o 18:30 Jakubovany

Piatok 8.9. o 18:30 Orkucany

Sväté omše v stredu, štvrtok a piatok budú zároveň prvými detskými omšami v novom školskom roku. Tešíme sa na Vás.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk