ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  28.09.2019 22:06

Milé deti, na predchádzajúcej detskej svätej omši sme si povedali opäť niečo o správnej príprave na omšu. Po výbere vhodného oblečenia a darčeka pre Ježiša treba tiež zachovať tzv. eucharistický pôst. To znamená, že každý, kto chce ísť na sv. prijímanie, nesmie hodinu pred ním jesť. Neplatí to o liekoch a čistej vode. Pozor si musíme dávať aj na cukríky a žuvačky. To všetko nám pomôže k tomu, aby sme krajšie a lepšie prežili svätú omšu a prijali Pána Ježiša do pripraveného a čistého srdca. Dali sme si aj úlohu, ktorú vám pripomínam: zrieknite sa v deň sv. omše jednej malej sladkosti a prineste ju do kostola. Dáme ich deťom, ktoré si dobroty nemajú za čo kúpiť. Na sladkosť napíšte aj svoje meno. Niekoho opäť odmeníme.

Pripomíname všetkým štvrtákom a piatakom, že sú pozvaní na stretká, ktoré sa konajú každý utorok o 17:15 hod. na fare. Prajeme vám krásny a požehnaný týždeň.

kaplán Martin a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk