ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  21.09.2019 20:07

Milé deti, na predchádzajúcej detskej omši sme odmenili prvých tohtoročných výhercov a znova sme si povedali niečo o sv. omši, konkrétne o tom, že na svätú omšu sa treba pripraviť už doma, a to pekným oblečením a darčekom pre Pána Ježiša, ktorý mu do kostola prinesieme. Môže to byť dobrý skutok, pomoc kamarátovi, podelenie sa s niekým o sladkosť alebo modlitba za niekoho. Skrátka niečo, čo Ježiša poteší. Ale tým najkrajším darom pre Ježiša je naše čisté srdce, ktoré by sme mu mali na každú svätú omšu priniesť a darovať. On nám potom daruje nekonečne viac.

Nezabudnite na novú úlohu: skúste dať Ježišovi nejaký malý darček. Premyslite si, čo by to mohlo byť a budúcu stredu to pre neho urobte ešte pred sv. omšou. Iste ho veľmi potešíte. Potom napíšte na papierik, čo to bolo a znova ho prineste do košíka pred oltár. Niekoho určite odmeníme.

kaplán Martin a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk