ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  15.09.2019 14:39

Milé deti, začali sme naplno detské sväté omše. Celý rok sa budeme na nich stretávať a učiť, čo sv. omša je a ako prebieha, čo znamenajú jednotlivé úkony a gestá, a prečo tam vlastne chodíme. Minulý týždeň sme si hovorili o Jožkovi, ktorému sa zjavil anjel, a vysvetlil mu, aké je dôležité ísť na svätú omšu. Kto sa rozhodne ísť na svätú omšu, rozhodne sa vlastne ísť na Kalváriu, pod kríž Pána Ježiša. Jožko potom po anjelovi pozdravil Ježiša a sľúbil mu, že sa bude viac snažiť chodiť do kostola. Preto vás všetkých pozývam k tomu, aby ste aj vy rady a pravidelne prichádzali na detské sv. omše, a tak tešili Pána Ježiša.

Pripomínam vám úlohu do ďalšej detskej svätej omše: Tak ako Jožko, aj ty napíš krátky odkaz pre Ježiša a sľúb mu, že budeš usilovný v chodení do kostola; sľúb mu, že sa budeš snažiť. Papierik prines na budúcu detskú sv. omšu do košíka vpredu. Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme.

buďte dobrí 

kaplán Martin

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk