ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  22.12.2018 20:38

Milé deti, na našej poslednej predvianočnej detskej sv. omši sme hovorili o stretnutí dvoch žien. Počuli sme, ako sa Mária vybrala na návštevu k svojej príbuznej Alžbete. Presný dôvod jej návštevy nepoznáme, ale videli sme, že obidve mali zo vzájomného stretnutia veľkú radosť.

V čase Vianoc oslavujeme narodenie Pána Ježiša a veľmi sa z toho tešíme. Z tohto dôvodu aj častejšie chodievame na návštevy k našim príbuzným. Vaša úloha na vianočné prázdniny súvisí práve s tým: ísť na všetky návštevy, na ktoré Vás rodičia budú volať (a to bez trucovania) a priniesť radosť – tak ako Mária – všade, kam prídete.

P.S.: Najbližšie sa pri detských sv. omšiach stretneme až po prázdninách v stredu 9.1. (resp. na filiálkach potom vo štvrtok a v piatok).

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk