ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  03.02.2018 23:35

Milé deti, minulý týždeň bol trochu špeciálny. V školách ste dostávali vysvedčenia a mali ste krátke prázdniny. V našich kostoloch sme tiež mali výnimočné udalosti – v stredu saleziánska rodina oslavovala svojho zakladateľa sv. Jána Bosca, v piatok sme zasa mali sviatok Obetovania Pána a zároveň prvý piatok mesiaca február. Aj z tohto dôvodu sme sa nestretli pri detských sv. omšiach. Viem, že ste z toho veľmi smutné, ale nebojte sa, tento týždeň už pokračujeme ďalej podľa plánu. Preto si do kostola nezabudnite so sebou vziať aj odpovede na otázky z minulého týždňa. Ak by ste zabudli, ako zneli, pre istotu ich tu nájdete ešte raz:

  1. Ako sa volal mýtnik, ktorého Ježiš povolal za svojho spolupracovníka?
  2. Čo bolo úlohou mýtnikov?
  3. Doplňte chýbajúce slová Ježiša: „Lekára nepotrebujú ..................., ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale ......................., aby sa kajali.“

P.S.: K svojim odpovediam nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko a takisto ročník a školu, do ktorej chodíte.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk