ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  09.12.2017 20:21

Milé deti,

minulý týždeň sme si dali krátku prestávku v našom vyšetrovaní a rozprávali sme si o sv. Mikulášovi. Počuli sme príbeh o tom, ako Mikuláš pomohol trom dievčatám, ktorým hrozilo, že sa z nich stanú otrokyne. Sv. Mikuláš sa pre nás stáva vzorom v pomáhaní chudobným a tým, ktorí potrebujú pomoc, a preto sme vyhlásili adventnú zbierku sladkostí! V každom kostole (Sabinov, Jakubovany, Orkucany) bude počas adventu umiestnená krabica, do ktorej môžete priniesť nejakú sladkosť, ktorej sa samy zrieknete, ale nie preto, že vám nejaký keksík alebo čokoláda nechutí. Učme sa dávať druhým to, čo máme sami radi! Kto tieto sladkosti dostane? Nebudem to ani ja, ani pán kaplán Liška, ani pán dekan...:) Naše tety z charity ich po skončení adventu rozdelia deťom z chudobnejších rodín našej farnosti. Aj vďaka vašej pomoci tak tieto deti budú mať krajšie a sladšie Vianoce. Koľko toho podľa vás spoločne vyzbierame?

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk