ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  11.11.2017 19:57

Milé deti, po dlhšej pauze sme na detských omšiach pokračovali v spoznávaní Ježiša, tentokrát sme počuli o tom, ako sa svojim rodičom stratil v Jeruzalemskom chráme. K tejto udalosti sa viažu aj otázky v našej súťaži:

 1. Koľko rokov mal Ježiš, keď sa svojim rodičom stratil v Jeruzalemskom chráme?
 2. Prečo sa Ježiš nebál aj napriek tomu, že tam ostal úplne sám?
  1. Lebo si tam našiel kamarátov
  2. Lebo bol pri svojom nebeskom Otcovi
  3. Lebo mu prišli na pomoc anjeli
 3. Čomu sa divili učitelia v chráme?
  1. Že malý Ježiš tam bol sám, bez rodičov
  2. Že Ježiš bol na svoj vek veľmi rozumný
  3. Že Ježiš bol neposlušný a drzý

P.S.: K svojim odpovediam nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko a takisto ročník a školu, do ktorej chodíte.    

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk