ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  15.10.2017 00:16

Detské okienko

Milé deti, náš svedok pri poslednom vypočúvaní pokračoval v rozprávaní o Ježišovom narodení a dozvedeli sme sa, že k malému Ježišovi prišli pastieri. Otázky v našej súťaži na tento týždeň sú tieto:

 1. Kedy Mária porodila Ježiša?
  1. Ráno
  2. Popoludní
  3. V noci
 2. Pastieri boli v Ježišovej dobe...
  1. všetci si ich veľmi vážili
  2. ľudia nimi pohŕdali
 3. Odkiaľ pastieri vedeli, že sa Ježiš narodil?
  1. Videli hviezdu a išli za ňou
  2. Povedal im to anjel
  3. Mali sen, v ktorom im to povedal sám Boh

P.S.: Opäť pripomínam, aby ste k svojim odpovediam nezabudli napísať svoje meno a priezvisko a takisto ročník a školu, do ktorej chodíte. Z našej farskej stránky si tento týždeň môžete stiahnuť, vytlačiť a vymaľovať obrázok z návštevy pastierov u Márie a Jozefa v maštali. Ešte jedna rada: pri odpovediach na otázky v súťaži si okrem Googlu pomáhajte aj textami vypočúvania, ktoré dostávate na omši.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk