ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  24.09.2017 00:04

Milé deti, v uplynulom týždni sme počuli prvú výpoveď nášho hlavného svedka – sv. Lukáša. Môžete si ju pozrieť aj sami, stačí len otvoriť vašu Bibliu, nalistovať si Evanjelium podľa Lukáša a prečítať si prvé štyri verše z prvej kapitoly. Zároveň ste sa dozvedeli, že počas celého roka sa budete môcť zapojiť do našej súťaže, ktorá štartuje práve teraz. Prvá séria otázok súvisí s naším prvým výsluchom a výhodu budú mať tí, ktorí pozorne počúvali. Otázky sú nasledovné:

  1. Ktorých 6 otázok si kladie každý dobrý detektív, keď vyšetruje prípad?
  2. Čo znamená meno „TEOFIL“?
  3. Prečo Lukáš píše svoje svedectvo?
    1. Lebo chcel zarobiť peniaze
    2. Aby Teofil spoznal, že to, čo mu bolo povedané oJežišovi, je pravda
    3. Lebo sa chcel stať slávnym

P.S.: K svojim odpovediam nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko a takisto ročník aškolu, do ktorej chodíte. Svoje odpovede vhoďte už tento týždeň do krabice, ktorá bude umiestnená v kostole pred oltárom pred každou detskou sv. omšou. Prvé kolo bude vyhodnotené na budúci týždeň po detských sv. omšiach.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk