ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  09.09.2017 23:21

Milé deti, minulý týždeň sme spoločne slávili prvé detské sv. omše v novom školskom roku a prosili sme pri nich Ducha Svätého, aby vás všetkých sprevádzal svojimi darmi.Máme pre vás dobrú správu: detské sv. omše budú pokračovať aj v tomto týždni! Pozývame na ne všetky deti, a zvlášť tretiakov, ktorí sa v tomto roku pripravujú na prvé sväté prijímanie. Prezradíme vám ešte, že v tomto roku sa budeme hrať na detektívov a spoločne sa budeme snažiť vyriešiť jeden veľký prípad. Vyšetrovanie začíname už tento týždeň. Keď nechcete nič zmeškať, tak príďte. Tešíme sa na vás.

Kaplán Lukáš a vaši animátori

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk