ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Chlapčenský tábor 2017
autor:   Účastníci tábora
pridané :  30.07.2017 18:10

Tento rok sme sa počas chlapčenského tábora ocitli v období expanzie ranej kresťanskej cirkvi. Písal sa rok 60. po Kristovi, v Ríme vládol „milovaný“ cisár Nero so svojím senátom a skorumpovaným konzulom Luxusom. Do tejto reality boli privlečení otroci z neďalekého dobytého územia – Sabinia. Následne boli rozdelení do spoločenských tried (senátori, vojaci a gladiátori) na základe svojich osobnostných predispozícií. Otroci vďaka svojej šikovnosti a odvahe počas rôznych hier (pašeráci, vodné športy...) mohli získať od Nera rímske občianstvo, s ktorým sa spájali určité výhody.

V utorok ráno rímski špehovia zistili, že do Ríma zavítala nejaká sekta so svojím vodcom z Galiley a šíria tu svoje učenie. Preto bolo potrebné, aby senát na čele s Nerom prijal určité opatrenia na zastavenie tohto učenia. Kto neuposlúchol vrchnosť a tajne sa stretával s kresťanmi, bol zbičovaný a následne aj kruto potrestaný.

Aj touto cestou sa chceme POĎAKOVAŤ všetkým Vám, ktorí ste si našli čas a obetovali modlitbu za celý priebeh nášho „pobytu v Ríme“. Všetkým prajeme požehnaný zvyšok prázdnin a dovoleniek.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk